Deus Ex
เรื่องราวในโลกของ Deus Ex นั้นเกิดขึ้นในปี 2052 ท่ามกลางความยุ่งเหยิงและสับสนในสังคม โรคระบาดร้ายแรงและไร้ทางรักษาชื่อ "Gray Death" แพร่กระจายไปสู่ประชากรทั่วโลกโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริก า มีเพียง “Ambrosia” วัคซีนสังเคราะห์ซึ่งสามารถต่อต้านผลของไวรัสได้

แต่ “Ambrosia” นั้น มีจำนวนที่น้อยมากและขาดแคลน เพราะเหตุนี้จึงทำให้ “Ambrosia” ถูกแจกจ่ายให้แก่เหล่าผู้คนชั้นสูงเช่นผู้มีอำนาจในร ัฐบาล เหล่าทหารระดับสูง หรือนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำเท่านั้น ส่งผลให้เหล่าประชาชนคนธรรมดาทั่วไปถูกทอดทิ้งจึงเกิ ดการจราจลและความ วุ่นวายไปทั่วโลก มีการก่อตั้งองค์การก่อการร้ายขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ คนเหล่านี้เกิดขึ้นมาก มายหลายกลุ่ม

เพื่อทำการต่อต้านองค์กรเหล่านี้ สหประชาชาติ (UN) ได้ทำการขยายฐานอำนาจไปทั่วโลกและจัดตั้ง (UNATCO) กลุ่มต่อต้านผู้ก่อการร้ายขึ้น....เรื่องราวจะเริ่มต้นขึ้นเมื่อ JC Denton ตัวเอกของเกมเจ้าหน้าที่ของ (UNATCO) ได้รับภารกิจแรก...

ระบบขั้นต่ำ
- CPU 300 MHz
- แรม 64 MB
- การ์ดจอ 32 MB
คลิกเพื่อดู ScreenShots เพิ่มเติม
ประเภท : Shooting
จำนวนแผ่น : 1  CD
ราคา : 25  บาท
Deus Ex