Warcraft III (DotA update 19/05/52)
Warcraft III DotA ติดตั้งง่าย มีวิธีการทำให้เล่นออนไลน์ทั้ง Battle.Net และ Garena บอกอยู่ในไฟล์จ้า หรือจะเล่นคนเดียวภาค Warcraft III: The Frozen Throne ก็ได้

ระบบขั้นต่ำ
- CPU 600 MHz
- แรม 256 MB
- การ์ดจอ 128 MB
คลิกเพื่อดู ScreenShots เพิ่มเติม
ประเภท : Strategy
จำนวนแผ่น : 1  DVD
ราคา : 35  บาท
Warcraft III (DotA update 19/05/52)