Classic Car Racing
หลีกหนีความเบื่อหน่ายจากสภาพรถติดแล้วย้อนกลับไปยังสิ่งที่เรียกว่าการขับรถ Classic Car Racing เป็นเกมขับรถยุคเก่าตั้งแต่ปี 1940-60 ที่ให้ประสบการณ์อันน่าตื่นตาตื่นใจ เลือกรถเปิดประทุนจากทั้งหมด 14 คันและแข่งขันกับคนอื่นๆ ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่สวยงามริมทะเลช่วงหน้าร้อน

ทิ้งรถที่แสนน่าเบื่อแล้วเข้าถึงจิตวิญญาณของการขับรถที่แท้จริงไปกับ Classic Car Racing

ระบบขั้นต่ำ
- CPU 2.5 GHz
- แรม 256 MB
- การ์ดจอ 64 MB (GeForce 4 / Radeon 9600)
ประเภท : Sport
จำนวนแผ่น : 1  DVD
ราคา : 35  บาท
Classic Car Racing