Turbo Pizza
เกมส์แนวเสิร์ฟอาหารคล้ายๆ Dinner Dash แต่คราวนี้เรามาเสิร์ฟพิซซ่ากัน

ระบบขั้นต่ำ
- CPU 800 MHz
- แรม 256 MB
- การ์ดจอ 32 MB
ประเภท : Simulator
จำนวนแผ่น : 1  CD
ราคา : 25  บาท
Turbo Pizza