Neo - Geo 124 Games
เป็นแผ่นรวมเกม Neo - Geo จำนวน 124 เกมส์ โดยเมื่อติดตั้งเสร็จแล้ว เลือกเกมที่ต้องการ แล้วเล่นบนคอมได้เลย
ประเภท : Puzzle
จำนวนแผ่น : 1  DVD
ราคา : 35  บาท
Neo - Geo 124 Games