Close Combat: First to Fight
Close Combat: First to Fight เป็นอีกหนึ่งเกมแอ็คชั่นชู้ตเตอร์บุคคลที่ 1 ในภาค First to Fight จะมีความใหม่ในด้านตัวละคร ซึ่งจะเป็นตัวละครที่มีชีวิตอยู่จริง แทนที่จะสร้างตัวละครขึ้นเอง โดยตัวละครเหล่านั้นบางส่วนยังรับราชการอยู่ และบางส่วนเพิ่งกลับจากการรบในอิรัก

ระบบขั้นต่ำ
- CPU 1.3 GHz
- แรม 256 MB
- การ์ดจอ 32 MB
คลิกเพื่อดู ScreenShots เพิ่มเติม
ประเภท : Shooting
จำนวนแผ่น : 1  DVD
ราคา : 35  บาท
Close Combat: First to Fight