Mall Tycoon 3
เกมสร้างห้างสรรพสินค้า เพื่อให้เหล่านักช็อปและนักท่องเที่ยวเข้ามาใช้เงินซื้อของ ใครอยากเป็นเจ้าของห้างดังลองเอาไปเล่นกันสนุกๆ ในยามว่างได้ดีจ้า
คลิกเพื่อดู ScreenShots เพิ่มเติม
ประเภท : Simulator
จำนวนแผ่น : 1  CD
ราคา : 25  บาท
Mall Tycoon 3