The Guild 2
เกมแนว RPG + Strategy เป็นเกมประมาณว่า เราเลือกอาชีพแล้วก็สร้างตระกูลขึ้นมาแข่งขัน กับตระกูลอื่นเพื่อยึดครองเมืองช่วงชิงความเป็นใหญ่ ภาพ 3D สวยงามมากๆ แต่ละอาชีพก็จะมีลักษณะเด่นแตกต่างกันออกไป

ระบบขั้นต่ำ
- CPU 1.8 GHz
- แรม 512 MB
- การ์ดจอ 64 MB
- DirectX 9.0
คลิกเพื่อดู ScreenShots เพิ่มเติม
ประเภท : Strategy
จำนวนแผ่น : 1  DVD
ราคา : 35  บาท
The Guild 2