Boiling Point: Road To Hell
ในเกมนี้คุณคือ Saul Meyers เป็นทหารที่มีความเชี่ยวชาญในการรบเป็นพิเศษ ซึ่งกำลังปฏิบัติภาระกิจในกรุงปารีส จนกระทั่งเขาได้ทราบข่าวการลักพาตัวลูกสาวของเขาไปจากหนังสือพิมพ์ในประเทศ แอฟริกาใต้ หลังจากนั้นเขาจึงละทิ้งภาระกิจที่เขาทำอยู่เพื่อไปตามหาลูกสาวสุดที่รักของ เขากลับคืนมา เขาต้องบุกบ่าผ่าฟันการเดินทางเป็นระยะทางไม่น้อยไปกว่า 240 สแควร์ไมล์ โดยไม่มีการหยุดพัก ระยะเวลาในการเดินทางยังอีกยาวไกล คุณเท่านั้นที่จะเป็นผู้ชี้ชะตาอนาคตของลูกสาวของคุณ Saul Meyers

Boiling Point คือเกมการเล่นแนวใหม่ ที่ไม่ใช่เกมแนว First person shooter ซะทีเดียวที่เราเคยเล่นกัน แต่จะมีแนวเกมภาษา (Role-playing) มาเกี่ยวข้องด้วย ซึ่งจะเพิ่มความแปลกใหม่ในการเล่นมากยิ่งขึ้น ความพยายามในการตามหาลูกสาวของเขานั้น ในตัวเกม Sual จะต้องปฏิบัติภาระกิจต่างๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งเงินในการนำไปซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ในการรบให้ดียิ่งขึ้น และต้องมีการรวบรวมข้อมูลข่าวสารของลูกสาวว่าตอนนี้อยู่ที่ไหน และกำลังทำอะไร ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการค้นหา แต่ละภาระกิจคุณจะต้องทำให้สำเร็จ เพื่อความหวังที่กำลังรอคุณอยู่

ระบบขั้นต่ำ
- CPU 2.0 GHz
- แรม 512 MB
- การ์ดจอ 128 MB
- DirectX 9.0c
คลิกเพื่อดู ScreenShots เพิ่มเติม
ประเภท : Shooting
จำนวนแผ่น : 1  DVD
ราคา : 35  บาท
Boiling Point: Road To Hell