Rome: Total War
กลุ่มเมฆดำจับกลุ่มก่อตัวเป็นพายุเหนือน่านฟ้าทวีปยุโรป เอเชีย และอเมริกาเหนือ เสมือนดั่งกองทัพทหารขนาดใหม่ ที่กำลังมุ่งหน้าสู่มหากาพย์ของตำนาน Rome : Total War

บัญชาการกองทัพที่ยิ่งใหญ่จากในอดีต ซึ่งหวนคืนกลับมาโดยรวมกองทหารโรมันที่ยิ่งใหญ่ ชาวนครคาร์เธจและชนชาติฝรั่งเศสโบราณ สงครามเลือด ฉากประจันบานที่ครบครันด้วยยูนิต การสู้รบพิเศษ ดั่งเช่น สุนัขสงคราม กองทัพช้างสารอันยิ่งใหญ่ หรือ Scrythed รถศึกลือชื่อของชาวโรมันใน Rome : Total War

การปกครองอาณาจักรต่างๆ หมุนเวียนเปลี่ยนไปตามยุคสมัยกาลเวลา ด้วยแผนที่ยุธการสามมิติที่ถอดแบบ สะท้อนภาพพื้นที่และฤดูกาลจากของจริง เหล่ากองทัพที่ยิ่งใหญ่ภายใต้คำบังคับบัญชา ของเหล่าแม่ทัพอัจฉริยะในตำนาน ไม่ว่าจะเป็น แม่ทัพ Hannibal ยอดผู้นำของชาวเคอร์เธจ หรือ Julius Caesar มหาราช จักรพรรดิ์ที่ยิ่งใหญ่ของจักรสรรดิ์โรมัน กองทัพที่แข็งแกร่งพร้อมด้วยสมองที่ชาญฉลาด ของเหล่าสุดยอดผู้นำ ที่ได้จารึกไว้บนหน้าประวัติศาสตร์ กับเกมมหากาพย์ที่ยิ่งใหญ่ ของสงครามประวัติศาสตร์ ที่ถูกรังสรรค์ขึ้นมาได้เฉพาะใน Total War

ระบบขั้นขั้นต่ำ
- CPU 1.0 GHz
- แรม 256 MB
- การ์ดจอ 64 MB with DirectX 9.0c
- เนื้อที่ HDD 2.9 GB
ประเภท : Strategy
จำนวนแผ่น : 1  DVD
ราคา : 35  บาท
Rome: Total War