Vampire: The Masquerade – Bloodlines
ในเกมนี้ คุณจะเริ่มต้นด้วยการเป็นแวมไพร์น้องใหม่ และเนื่องจากคุณถูกทำให้กลายเป็นแวมไพร์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าชาย LeCroix ดังนั้นคนที่ทำให้คุณเป็นแวมไพร์จึงถูกกำจัด หากแต่คุณได้รับการไว้ชีวิต ดังนั้นจึงต้องเลือกเอาว่าจะอยู่ภายใต้อาณัติของแวมไพร์ตระกูลใด จาก 7 ตระกูลที่มีให้เลือก ซึ่งต่างก็มีจุดเด่น จุดด้อย และการพูดจาที่แตกต่างกันไป เช่น ตระกูล Toreador จะเป็นนักเกลี้ยกล่อมที่เต็มไปด้วยเล่ห์เหลี่ยม ในขณะที่ตระกูล Brujah จะมีร่างกายใหญ่โต กำยำล่ำสัน เป็นนักรบ ส่วนพวกที่มีรูปร่างน่าเกลียดน่ากลัวอย่าง Nosferatu และ Tremere ผู้เชี่ยวชาญในการใช้เวทมนตร์ก็มีอยู่ในเกมนี้ด้วย แต่ละตระกูลมีความ สามารถพิเศษ 3 อย่าง พลังบางอย่างอาจจะคาบเกี่ยวกันอยู่บ้าง ความสามารถต่างๆ ที่มีอยู่ในเกมนี้จะใช้ชื่อที่ฟังดูดี และเหมือนกับภาษาละติน เช่น "Celerity" (ความเร็ว), "Obfuscate" (การหายตัว) และ "Auspex" (ความสามารถในการมองเห็นพลังออร่าของศัตรูผ่านกำแพง)

ระบบขั้นต่ำ
- CPU 1.2 GHz
- แรม 256 MB
- การ์ดจอ 64 MB
- DirectX 9.0 หรือสูงกว่า
คลิกเพื่อดู ScreenShots เพิ่มเติม
ประเภท : Action RPG
จำนวนแผ่น : 1  DVD
ราคา : 35  บาท
Vampire: The Masquerade – Bloodlines