Champion Dreams: First To Ride
เกมส์นี้ ประมาณว่า เราไปเข้า โรงเรียนสอนขี่ม้า แล้วก็เรียนขี่ม้า ดูแลเลี้ยงม้าคู่ใจให้เติบโต โดยมีม้าให้เลือกมากถึง 14 สายพันธุ์ เมื่อจบหลักสูตร เราจะได้ขี่ม้าข้ามเครื่องกีดขวาง แล้วก็ฝึกทักษะอื่นๆด้วย นอกจากนี้ เรายังได้ขี่ม้าข้ามไปยังเมืองต่างๆทั่วโลก เพื่อชมทัศนียภาพอันสวยงาม

ระบบขั้นต่ำ
- Window 98/ME/2000/XP
- แรม 256 MB
- การ์ดจอ 64 MB
- DirectX 9.0 หรือสูงกว่า
ประเภท : Sport
จำนวนแผ่น : 2  CD
ราคา : 50  บาท
Champion Dreams: First To Ride