Glory of The Roman Empire
การปกครองในยุคของจักรวรรดิโรมันอันเลื่องลือในอดีตได้อยู่ในอุ้งเม้าส์ของคุณแล้ว จะทำอย่างไรให้อาณาจักรโรมันของท่านเจริญรุ่งเรืองถึงขีดสุด หรือจะตกต่ำจนหายไป จากหน้าของประวัติศาสตร์ ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณ

เป็นเกมวางแผนสร้างเมืองและอารยธรรมที่มาใหม่และน่าเล่นมากอีกเกมหนึ่งค่ะ

ระบบขั้นต่ำ
- CPU 1.5 GHz
- แรม 256 MB
- การ์ดจอ 32 MB (GeForce 2MX หรือ Radeon 9000)
คลิกเพื่อดู ScreenShots เพิ่มเติม
ประเภท : Strategy
จำนวนแผ่น : 1  DVD
ราคา : 35  บาท
Glory of The Roman Empire