NightCry
เกมส์ Night Cry กล่าวถึงเรือสำราญลำหนึ่งที่ล่องอยู่กลางทะเล แต่แล้วได้เกิดเหตุการณ์ฆาตกรรมอันลึกลับเกิดขึ้น แล้วดูเหมือนกว่าฆาตกรผู้นี้ดูทีท่าตั้งใจจะฆาตกรรมยกเรือ ทำให้ผู้โดยสารและลูกเรือต่างตระหนกตกใจ ผู้เล่นจะสวมบทบาทเป็นผู้สืบสวนเพื่อตามหาฆาตกรและรักษาผู้โดยสารบนเรือลำนี้ให้ได้

ต้องการระบบขั้นต่ำ
- Windows 7 / 8 / 8.1 /10
- CPU Dual Core 2.4 GHz
- RAM 4 GB
- VGA GeForce 8800 GT / Radeon HD 3830 / Intel HD 4000
ประเภท : Adventure
จำนวนแผ่น : 1  DVD
ราคา : 35  บาท
NightCry

คลิปตัวอย่างเกม