Sebastien Loeb Rally EVO
เกมส์ที่จะมาดึงเงินจากคอแรลลี่เป็นเกมส์แรกของปี 2016 มาแล้วนะ กับเกมส์ Sébastien Loeb Rally EVO ที่จะดึงเอาสนามออฟโร้ดต่างๆมาไว้ในเกมส์ นอกจากนี้ยังมีรถให้ขับตั้งแต่รุ่นอดีตกาลมาจนถึงรุ่นปัจจุบันทันด่วน จุใจกันเลยทีเดียว เกมส์นี้นอกจากเป็นเกมส์แข่งแรลลี่แล้ว ยังสามารถใช้เป็นโปรแกรมจำลองสำหรับขับรถออฟโร้ดได้ด้วย เพราะความสมจริงของระบบฟิสิกส์และสภาพแวดล้อมต่างๆที่ถ่ายทอดมาจากของจริงล้วนๆนั่นเอง

ต้องการระบบขั้นต่ำ
- Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 (64 บิท)
- CPU Core 2 Quad 2.4 GHz / AMD A6 2.7 GHz
- RAM 4 GB
- VGA GeForce GTX 660 Ti / Radeon R9 270X
- DirectX 10
ประเภท : Sport
จำนวนแผ่น : 7  DVD
ราคา : 245  บาท
Sebastien Loeb Rally EVO

คลิปตัวอย่างเกม