Empire Earth II
ใน Empire Earth II คุณจะได้พบกับหลากหลายห้วงเวลาในประวัติศาสตร์ของมวลมนุษยชาติผ่าน 15 ยุคสมัยในประวัติศาสตร์

เมื่อ เวลาผ่านไป อารยธรรมจะก้าวหน้าขึ้น ยุคสมัยต่างๆ จะแทนการเปลี่ยนแปลงของอารยธรรมที่ก้าวหน้าไป ตามกาลเวลา เมื่อคุณผ่านแต่ละยุคสมัย คุณจะสามารถใช้และพัฒนายูนิตและสิ่งก่อสร้างใหม่ๆ ที่ทันสมัยขึ้นได้

โดยในเกมจะเริ่มจากยุคหิน ไปจนสู่ยุคแห่งพันธุวิศวกรรมเลยทีเดียว เรียกได้ว่าเล่นไปก็ดูพัฒนาการของโลกไป ไม่ซ้ำซากจำเจแน่นอน

ระบบขั้นต่ำ
- CPU 1.5 GHz
- แรม 256 MB
- การ์ดจอ 128 MB
- DirectX 9.0c
คลิกเพื่อดู ScreenShots เพิ่มเติม
ประเภท : Strategy
จำนวนแผ่น : 2  CD
ราคา : 50  บาท
Empire Earth II