Tropico 5: Espionage
เกมส์ Tropico 5 ให้ผู้เล่นสวมบทบาทเป็นประธานธิบดีแห่ง Tropico พัฒนาเมืองจากที่เคยเป็นพื้นที่เกาะแห่งๆหนึ่งที่ไม่มีใครรู้จัก ให้กลายเป็นพื้นที่อาศัยและเต็มไปด้วยธุรกิจแห่งใหม่ที่น่าลงทุน แถมต้องสู้ศึกภายในด้วยการยื้อเก้าอี้ประธานาธิบดีไม่ให้ฝ่ายการเมืองตรงข้ามเข้ายึดได้ นอกจากต้องเอาอกเอาใจสร้างประชานิยมแก่ประชากรในเมืองแล้ว ยังต้องส่งต่อเก้าอี้ไปยังรุ่นสู่รุ่น รวมถึงแต่งตั้งสมาชิกครอบครัวให้มีสิทธิทางการเมืองอีกด้วย ที่น่าสนใจคือ เกมส์นี้ยังนำเสนอวิวัฒนาการของเกาะสวรรค์ตั้งแต่ปี 1800 ถึง 2028 ที่อิงจากประวัติศาสตร์ เปลี่ยนถ่ายสิ่งก่อสร้างจากที่เคยเป็นกระท่อมหลังๆหนึ่งให้กลายเป็นตึกอาคารล้ำสมัย รวมถึงกำหนดกฏกติกาบ้านเมืองให้เหมาะสมกับผลประโยชน์ของตัวเอง

โดยตัวนี้ได้รวม Tropico 5 ภาคหลักและภาคเสริมอีก 10 ตัวเอาไว้ด้วยกันทั้งหมด ได้แก่
Tropico 5
Tropico 5 - Surfs Up!
Tropico 5 - Joint Venture
Tropico 5 - Generalissimo
Tropico 5 - Mad World
Tropico 5 - The Big Cheese
Tropico 5 - Waterborne
Tropico 5 - Gone Green
Tropico 5 - Supervillain
Tropico 5 - Inquisition
Tropico 5 - Espionage

ต้องการระบบขั้นต่ำ
- Windows Vista / 7 / 8 / 8.1
- CPU Core 2 Duo 2.0 GHz / Athlon 64 X2 4800+
- RAM 4.0 GB
- VGA GeForce GT 420 / Intel HD 4400
- DirectX 11
ประเภท : Simulator
จำนวนแผ่น : 1  DVD
ราคา : 35  บาท
Tropico 5: Espionage

คลิปตัวอย่างเกม