Merchants of Kaidan
เกมส์นี้เป็นเกมส์ที่ฝึกการเป็นพ่อค้าแสวงหาความมั่งคั่ง โดยการเดินทางไปทั่วโลก เสาะหาสินค้าไปขาย หรือนำไปแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า โดยเราจะต้องหาของที่ถูกที่สุด และนำไปขายให้ได้แพงที่สุด เพื่อเป็นเจ้าแห่งตลาดการค้า

ต้องการระบบขั้นต่ำ
- Windows 7 / 8 / 8.1
- CPU Dual Core 2.8 GHz
- RAM 2.0 GB
- VGA GeForce 7800 / Radeon HD 2600
ประเภท : Strategy
จำนวนแผ่น : 1  DVD
ราคา : 35  บาท
Merchants of Kaidan

คลิปตัวอย่างเกม