Trials Fusion: Fire in the Deep
เกมส์ Trials Fusion: Fire in the Deep เพิ่มความท้าทายและความผาดโผนแก่ผู้เล่นด้วยการเพิ่มอุปสรรคและสิ่งกีดขวางนานับประเภทลงบนสนาม รวมถึงเล่นท่าทางขณะผาดโผนบนอากาศ ระหว่างแข่งขันผู้เล่นจากทั่วโลกเพื่อเข้าเส้นชัยด้วยเวลาสั้นที่สุด อีกทั้งยังพัฒนาเรื่องระบบฟิสิกส์ด้านการขับเคลื่อนและแรงโน้มถ่วงเวลาขับมอเตอร์ไซต์ขึ้นเนินด้วยความเร็วสูง และเลือกมอเตอร์ไซต์ที่มีลายใหม่ๆและสมรรถภาพการขับเคลื่อนตามที่ผู้เล่นต้องการ

ตัวนี้เป็นเกมส์ Trials Fusion ที่รวบรวมภาคเสริมทั้งหมดไว้ด้วยกัน ประกอบด้วย

- Trials Fusion
- Trials Fusion: Riders of the Rustlands
- Trials Fusion: Empire of the Sky
- Trials Fusion: Welcome to the Abyss
- Trials Fusion: Fire in the Deep

ต้องการระบบขั้นต่ำ
- Windows 7 / 8 / 8.1
- CPU Core i3 3.2 GHz / Athlon II X4 620
- RAM 3.0 GB
- การ์ดจอ GeForce GTX 460 / Radeon HD 5850
- DirectX 10.1
ประเภท : Sport
จำนวนแผ่น : 2  DVD
ราคา : 70  บาท
Trials Fusion: Fire in the Deep

คลิปตัวอย่างเกม