Emergency 5
ใน Emergency 5 มีการปรับปรุงกราฟฟิกให้สวยงามขึ้นกว่าภาคที่ผ่านมาอย่างเห็นได้ชัดฉากในเมืองสิ่งก่อสร้างต่างๆมีความละเอียดมากขึ้น โดยในภาคนี้เราจะยังเป็นผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมอุบัติเหตุเช่นเคยแต่จะมีฟีเจอร์ใหม่ที่ถูกเพิ่มเข้ามาอาทิเช่น แผนที่ในเมืองมีขนาดใหญ่ขึ้นสามารถใช้เวลาเล่นมากกว่า 100 ชั่วโมง ยานพาหนะในการกู้ภัยมีให้ว่าจ้างมากกว่า 20 ชนิด แผนที่ใหม่ที่อ้างอิงจากภูมิประเทศจริงๆอย่างเมือง Berlin, Hamburg และ Munich

ต้องการระบบขั้นต่ำ
- Windows Vista SP2 / 7 / 8 / 8.1
- CPU Intel หรือ AMD แบบ Quad Core 2.4 GHz
- แรม 4.0 GB
- การ์ดจอ 1.0 GB (GeForce 400 series / Radeon HD 6000 series)
- DirectX 9.0c
คลิกเพื่อดู ScreenShots เพิ่มเติม
ประเภท : Strategy
จำนวนแผ่น : 5  DVD
ราคา : 175  บาท
Emergency 5

คลิปตัวอย่างเกม