Black & White 2 : Battle of the Gods (Expansion)
มาแล้ววว ภาคเสริม Black & White 2

ผู้เล่นจะสามารถเลือกควบคุมพฤติกรรม ของตัวละครให้เป็นไปในทางที่ดี หรือจะควบคุมตัวละครในทางไม่ดีก็ได้ ในภาค Battle of the Gods เพิ่มเมืองเข้ามาอีก 2 เมือง พร้อมด้วย 4 พลังอภินิหารเหนือธรรมชาติ และระบบการเล่นที่ใช้เวลานานมากขึ้น ผู้เล่นจะเผชิญหน้ากับกองทัพพระเจ้าตัวใหม่ ในการท้าทาย 6 แบบ และการเล่นแบบ match wits ที่พัฒนาขึ้นในด้านระบบ AI

ระบบขั้นต่ำ
- Windows 2000/XP
- CPU 1.6 GHz
- แรม 512 MB
- การ์ดจอ 128 MB
- DirectX 9.0c หรือสูงกว่า
คลิกเพื่อดู ScreenShots เพิ่มเติม
ประเภท : Strategy
จำนวนแผ่น : 1  CD
ราคา : 25  บาท
Black & White 2 : Battle of the Gods (Expansion)