Sim Safari
เป็นเกมสร้างสวนสัตว์ซาฟารี เกมเก่าคลาสสิคอีกเกมนึง ที่มีคนขอมา เอามาลงให้แล้วจ้า สัตว์ในเกมส่วนใหญ่จะเป็นสัตว์ป่าแถบแอฟริกา มีหมดทั้งสัตว์บก สัตว์ปีก สัตว์น้ำ นอกจากเลี้ยงสัตว์พวกนี้แล้ว คุณยังต้องสร้างสมดุลทางธรรมชาติ รวมถึงบังกะโลสำหรับนักท่องเที่ยวด้วย มาสร้างสวนซาฟารีกันเถอะ

ระบบขั้นต่ำ
- CPU 400 MHz
- แรม 64 MB
- การ์ดจอ 16 MB
ประเภท : Simulator
จำนวนแผ่น : 1  CD
ราคา : 25  บาท
Sim Safari